Ererondje
Image default
Banen en opleidingen

De taaltest van de politie

Met de taaltest van de politie wordt je getest op spelling en taalvaardigheid bij het lezen en schrijven. De taaltest politie bestaat uit 3 onderdelen; de voortoets, lezen en schrijven. De test hoeft alleen gemaakt te worden wanneer er wordt gesolliciteerd voor surveillant, agent of politievrijwilliger. Hieronder worden de verschillende onderdelen uitgelegd.

De voortoets

Bij de voortoets moet je de woorden afmaken die in 4 verschillende teksten (deels) ontbreken. Tel de puntjes van de ontbrekende letters goed. Het aantal puntjes is gelijk aan het aantal ontbrekende letters. De teksten worden steeds moeilijker.

Een voorbeeld: Ik ga mor… met mijn vrie…. op vaka….

Je moet evenveel letters gebruiken als er al staan of één letter meer. Bij het eerste voorbeeld moet je dan ook ‘vrienden’ invullen in plaats van ‘vriend’. Wanneer je vriend invult dan heb je maar 2 extra letters gebruikt. Bij vrienden zijn het 4 extra letters. Er staan ook al 4 letters dus dan is vrienden het juiste antwoord. Ook kun je zien dat er 4 extra puntjes staan dus hier kun je ook uit opmaken dat er 4 ontbrekende letters ingevuld moeten worden.

Lezen

Het tweede onderdeel van de taaltest politie is lezen. Bij dit onderdeel moet je teksten lezen en hierover moet je een aantal meerkeuzevragen beantwoorden. Bij dit onderdeel wordt er gekeken of je de teksten op de juiste manier hebt gelezen en begrepen.

Schrijven

Bij het onderdeel schrijven wordt je spelling, inhoud, woordenschat, woordkeuze en het gebruik van leestekens getest. Het onderdeel schrijven van de taaltest politie wordt getoetst in verschillende opdrachten die makkelijk beginnen en steeds moeilijker worden. Zo moet je bijvoorbeeld een brief schrijven naar je ouders waarin je een aantal punten moet verwerken. Hier moet je bijvoorbeeld in vermelden dat je op vakantie bent, wat je allemaal gedaan en bezichtigt hebt en wanneer je weer naar huis komt. Zorg ervoor dat je tijdens het schrijven van de teksten geen afkortingen of internettaal gebruikt. Ook is het goed om in je dagelijkse leven veel te lezen zodat je een betere woordenschat ontwikkelt.

Voor meer info : http://politietest.nl/