Ererondje
Image default
Zakelijke dienstverlening

Grondig arbeidsdeskundig onderzoek van Adxpert.nl

Wanneer u een soms noodzakelijk arbeidsdeskundig onderzoek moet laten uitvoeren, kunt u dat het best bij Adxpert, arbeidsdeskundig expertisecentrum laten doen. Wanneer u een medewerker van u tijdelijk uit komt te vallen, of langdurig ziek wordt, kan een arbeidsdeskundig onderzoek uitwijzen wat de gevolgen hiervan zijn, en hoe u zich hierop aan kan passen. Sterker nog, het is wettelijk verplicht om bij ziekte een arbeidsdeskundig onderzoek te laten afnemen, volgens de Wetverbetering poortwachter. Er wordt vanuit het UWV gecontroleerd of een dergelijk onderzoek naar de uitgevallen werknemer is aangevraagd en uitgevoerd. Wanneer dit niet het geval is, zijn sancties het gevolg.

Wat is een arbeidskundig onderzoek?

Een arbeidskundig onderzoek bij Adxpert betekent dat hun arbeidsdeskundigen in gesprek gaan met de bedrijfsarts en op deze manier een prognose destilleren, waarop de bedrijfsleider kan reageren. Zo’n onderzoek lijkt van de buitenkant officieel, ook omdat er wettelijke verplichting aan verbonden is, maar bij Adxpert kan u rekenen op een prettige, communicatieve uitvoering van het proces. Een arbeidsdeskundig onderzoek houdt in dat arbeidsdeskundigen, in samenwerking met de bedrijfsarts, antwoord zoekt op de volgende vragen:

  • Hoe staat het met de belastbaarheid van de werknemer?

  • Is er zicht op het terugkeren van uw werknemer op zijn of haar eigen werkplek?

  • Kan het werk aangepast worden aan de mogelijkheden/eventuele beperkingen van uw medewerker?

  • Is er een andere functie binnen uw organisatie voor deze werknemer?

  • Moet er eventueel gezocht worden naar een werkplek voor de desbetreffende werknemer buiten uw eigen organisatie?

Een arbeidsdeskundig onderzoek van Adxpert volgt altijd een proces van open communicatie en inzet. Dat betekent dat Adxpert niet alleen naar de praktische omstandigheden van de soms gevoelige situatie omtrent de ziekte van een medewerker kijkt, maar ook naar de emotionele gevolgen. Er wordt ernaar gestreefd een zo nuttig mogelijke inzet van de werknemer, zodat de werkgever en –nemer er allebei zoveel mogelijk profijt en comfort uit halen.

Neem contact op!

Behoeft een situatie binnen uw bedrijf een arbeidsdeskundig onderzoek wat op een professionele en zorgvuldige manier wordt uitgevoerd? Neem dan snel contact op via Adxpert.nl, zodat u snel en veilig het proces van start kan laten gaan.

Voor meer info :

Gerelateerde artikelen

Een ponton of andere machines kunt u bij dit gespecialiseerde bedrijf huren

Bijscholing MS Excel

Dit bedrijf biedt kwalitatief uitstekende transportdiensten in Nieuw-Vennep