Ererondje
Image default
Dienstverlening

Maak met mentorschap in Breda altijd de juiste beslissingen

Mentorschap is een wettelijke maatregel die bedoeld is voor mensen die niet meer zelf in staat zijn belangrijke beslissingen te nemen omtrent noodzakelijke zorg, verblijf of behandelingen. Deze zaken worden dan bekeken door de mentor en in samenspraak met de betrokkene beslist. De mentor heeft daarbij altijd het beste voor met de betrokkene en zal bij alle adviezen rekening houden met zijn of haar wensen en behoeften. Mentorschap is als maatregel in het leven geroepen om bepaalde mensen in bescherming te brengen en misbruik van diens situatie te voorkomen. In Breda kunt u voor advies omtrent mentorschap en bewindvoering terecht bij JD Financial Coaching BV.

Het aanvragen van mentorschap

JD Financial Coaching BV in Breda is gespecialiseerd in beschermingsbewindvoering, mentorschap en onder curatele stelling voor mensen met financiële problemen. Terwijl bewindvoering en onder curatele stelling voornamelijk gericht zijn op de financiën, focust mentorschap zich meer op de verzorging, behandeling en begeleiding van de betrokkene. Er zijn een aantal personen die mentorschap voor iemand aan kunnen vragen. Het gaat hierbij natuurlijk om de betrokkene zelf, maar ook om familie tot de 4de graad, een partner, een voogd en een curator, mentor of bewindvoerder. In sommige gevallen kan ook de officier van Justitie of de instelling die de betrokkene verzorgt ingrijpen met mentorschap. Dit is alleen het geval als de persoon in kwestie bijvoorbeeld geen familie meer heeft.

Vraag een intakegesprek aan

Wilt u graag meer te weten komen over mentorschap en woont u in regio Breda? Neem dan contact op met JD Financial Coaching BV en vraag naar de mogelijkheden. Zij kijken met u of het mogelijk is om voor uzelf of uw naaste mentorschap aan te vragen en plannen eventueel een intakegesprek met u in. Dit is natuurlijk allemaal vrijblijvend. Als u liever eerst wat meer informatie wenst, helpen ze u ook graag verder.

https://www.jdfinancialcoaching.nl/