Ererondje
Image default
Zakelijk

Overleg

Omdat elke cao een vastgestelde looptijd heeft met een maximale looptijd van vijf jaar zijn er ook regelmatig cao-onderhandelingen in Nederland. Onderhandelingen vinden plaats tussen de vakbonden, die de werknemers vertegenwoordigen, en de werknemersverenigingen, die de werknemers vertegenwoordigen. Soms verlopen de onderhandelingen soepel tussen de vakbonden en de werknemersverenigingen maar af en toe gaan de onderhandelingen ook zeer stroef wat kan resulteren in stakingen. Stakingen is een machtig wapen van de vakbonden want hiermee kunnen veel processen in een bedrijf worden stilgelegd waardoor een werknemer grote verliezen kan leiden. Een staking bij de Nederlandse Spoorwegen heeft bijvoorbeeld zulke grote gevolgen voor vele reizigers in Nederland dat de directie van de NS vaak geen andere keuze heeft dan tegemoet te komen aan de eisen van de werknemers.

Vandaag de dag verlopen de onderhandelingen met betrekking tot de bouw cao dermate stroef dat op de langere termijn stakingen ook bepaald niet zijn uit te sluiten. FNW Bouw heeft na afloop van de laatste onderhandelingsronde namelijk grote zorgen uitgesproken over het feit over er wel een akkoord zal gaan komen tussen de bouwwerkgevers en de vakbonden. De vakbonden zijn vooral kwaad over het voorstel dat de werknemersverenigingen hebben gedaan met betrekking tot de werktijden. Volgens hen komt het voorstel van de werkgevers er vooral op neer dat werknemers voor zo weinig mogelijk geld moeten opdraven op tijden wanneer de werkgevers dat willen. Volgens de vakbonden gaat de bouwsector in Nederland met dit voorstel terug in de tijd en dient er een beter salarispakket te komen. Daarnaast is ook van de kant van de werkgevers frustratie over de moeizame onderhandelingen. Vooral het uitblijven van voortgang in de onderhandelingen na enkele gesprekken doet pijn aldus de voorzitter van de werkdelegatie George Raessens. De werknemersverenigingen en de vakbonden treffen elkaar opnieuw op 31 maart voor verdere onderhandelingen.

Voor meer info : http://www.cbbs.nl/