Voor alle examens die in Nederland worden afgenomen, bijvoorbeeld het centraal examen Nederlands, Rekenen en Engels, zijn landelijk regels opgesteld door het College voor Toetsen en Examens (CvTE). Zo ook voor mbo examens. Maar wat zijn die regels precies? Op het mbo is het verplicht om bij opleidingen van niveau 2, 3 en 4 verschillende centrale examens te maken. Zo maken alle leerlingen verplicht het centraal examen ‘Nederlands’ en het centraal examen ‘Rekenen’. Voor niveau 4 is ook het centraal examen ‘Engels’ verplicht. Maar ook voor de manier van afnemen van examens zijn regels opgesteld. Wilt u hier als school op een goede manier aan voldoen? Dan kunt u de hulp van een onafhankelijk examencentrum als Eureka Examens goed gebruiken.

Complete ontzorging van mbo examens én andere examens en toetsen

Mbo examens dienen uiteraard op een goede manier te worden afgenomen. Om geldigheid, maar ook om het overzicht goed te behouden. Wanneer u daar hulp bij wenst te ontvangen, is het een uitstekend idee een onafhankelijk examencentrum als Eureka Examens in te schakelen. Dan weet u namelijk zeker dat u over voldoende examenlocaties beschikt én dat er voldoende surveillanten kunnen worden ingezet. Maar de specialist helpt u niet alleen bij de afname van mbo examens. U wordt ook compleet ontzorgd bij het plannen, het organiseren en het afnemen van allerlei andere examens. Denk bijvoorbeeld aan intaketoetsen en instellingsexamens. De afname van examens en toetsen is op die manier altijd goed geregeld.

Minder druk op uw organisatie door het afnemen van mbo examens over te laten aan een specialist

Gedurende het studiejaar bestaan er verschillende afnameperiodes voor examens. Dat zijn er meestal vijf. Deze afnameperiodes kunnen variëren per school. Echter, de afnameperiode van het centraal examen staat landelijk vast. Dit kan uw school een behoorlijke druk opleggen, met name op de organisatie van uw examinering. Gelukkig kunt u de hulp van een onafhankelijk examencentrum als Eureka Examens inschakelen. Zij helpen u de mbo examens zonder problemen af te nemen. De specialist heeft een landelijk dekkend netwerk van examenlocaties en beschikt over voldoende surveillanten. Betrouwbaarheid staat bij hen altijd voorop. Capaciteitsdruk bij het afnemen van uw mbo examens is dus zo opgelost.