Ererondje
Image default
Verbouwen

Tips bij de RI&E

Het proces van de uitvoering van een RI&E kan een uiterst complexe procedure zijn. Er staan veel verschillende belangen op het spel, en die moeten bij de uitvoering worden meegewogen. Het proces van de uitvoering van een RI&E zit vol gevaren. Als het rapport niet goed genoeg is of niet door het management wordt geaccepteerd, zal de bedoeling van het rapport niet worden waargemaakt. Uiteindelijk worden sommige risico’s niet aangepakt en blijven ze onaangeroerd. De veiligheid van de medewerkers en de zekerheid van de werknemers is natuurlijk het allerbelangrijkste!

Een goede voorbereiding is hierin de sleutel.

 1. Draagvlak creëren
Een belangrijk en cruciaal aspect om rekening mee te houden voorafgaand aan het uitvoeren van een RI&E is het creëren van vertrouwen binnen het bedrijf.

2. Zoek uit wat het veiligheidsbeleid van het bedrijf is
Om de RI&E een kans van slagen te geven, is het van cruciaal belang om na te denken over het veiligheidscultuuraspect dat het bedrijf zelf heeft. Wat zijn de manieren waarop het bedrijf met veiligheid omgaat? Zijn ze proactief of reactief?

3. Vind de essentiële elementen op voorhand
Wanneer u op voorhand afspreekt welke elementen moeten worden opgenomen, kunnen de verwachtingen worden gecontroleerd. Het management weet al wat ze kunnen verwachten van het eindproduct.

4. Participeer werknemers, de ondernemingsraad en het orgaan dat de werknemers vertegenwoordigt.
Om draagvlak te creëren is het essentieel om in de OR of PVT mee te nemen in de selectie om te kiezen voor RI&E samen met het Plan van Aanpak.

5. Goede communicatie is essentieel
Alles draait om draagvlak. Draagvlak wordt gegenereerd door communicatie.

6. Bied gebruikers een gebruiksvriendelijk en gebruiksvriendelijk digitaal enquêtesysteem aan.
Feedback van werknemers is uiterst waardevol. Het is cruciaal om een gebruiksvriendelijke elektronische enquêtetool te gebruiken om de mening van werknemers te krijgen. Een digitale RI&E is hiervoor een uitstekend instrument.

7. Het zwaartepunt van de enquête
Deeltijdse werknemers zijn over het algemeen minder kritisch over hun arbeidsomstandigheden omdat hun werkuren kort zijn en het grootste deel van hun leven zich in hun vrije tijd afspeelt. Bij voltijdse werknemers ligt de situatie echter anders.

8. Praat met werknemers van alle niveaus binnen het bedrijf
Als u liever alleen met managers praat, kunt u een onnauwkeurig beeld krijgen van de werkelijke werkomstandigheden. Er is geen informatie over de arbeidsomstandigheden van de werknemers die op de vloer werken. Leg dit vast in een RI&E instrument.

9. Maak gebruik van de sector RI&E en van de Arbocatalogus
In overleg met de branche zijn er allerlei strategieën geformuleerd die kunnen worden toegepast om bepaalde gevaren te verminderen. Zorg er dus voor dat u bij het opstellen van uw Plan van Aanpak rekening houdt met de mogelijkheden die reeds in de betreffende Arbocatalogus zijn opgenomen.

Bedenk wel dat deze instrumenten sectorbreed zijn. De omstandigheden in elk bedrijf zullen uiteraard verschillen.

10. Maak een heldere en beknopte presentatie
Hoe compacter het rapport, hoe minder het waarschijnlijk gelezen zal worden. Het is een kunst om de hoofdzaken in korte, bondige teksten over te brengen.

11. Maak een onderscheid tussen risico’s en gevaren
Risico’s en gevaren zijn twee verschillende dingen. Risico’s en gevaren kunnen bestaan, maar ze zullen niet altijd leiden tot het ontstaan van een risico.

https://www.raatwerk.nl/

Gerelateerde artikelen

Opslagman, de partner voor opslagruimte in Utrecht

Wat maakt een contactlijm zou fijn in gebruik?

Voor gevelreiniging in Utrecht en omstreken is dit dé specialist