Ererondje
Image default
Zakelijk

Alles wat je moet weten over de opstalverzekering

Wanneer je eigenaar wordt van je eigen woning spreekt het voor zich dat er heel wat verschillende zaken op je afkomen waar je rekening mee zal willen en eigenlijk moeten houden. Het afsluiten van een zogenaamde opstalverzekering is één van deze zaken. Door een dergelijke verzekering af te sluiten zorg je ervoor dat de opstal van je vastgoed is verzekerd. Het gaat hierbij voor alle duidelijkheid om de constructie. In de praktijk wordt deze verzekering vaak in één adem genoemd met de zogenaamde inboedelverzekering. Dat is misschien begrijpelijk, maar eigenlijk helemaal niet correct. Het is namelijk zo dat beide verzekeringen behoorlijk verschillen ten opzichte van elkaar. Hoe dat precies het geval is? Dat kom je te weten door middel van de informatie die hieronder is terug te vinden.

            Wat is de opstalverzekering precies?

Zoals in de inleiding al aangegeven geldt voor de opstalverzekering dat ze precies doet wat de naam reeds laat vermoeden. Dit betekent dat ze zorgt voor het verzekeren van de opstal van je woning. Het gaat hierbij niet alleen om de constructie op zich, maar ook om alles wat er aan vastzit. Ook de keuken behoort bijvoorbeeld toe aan het opstal. Let wel, dat geldt uitsluitend voor de infrastructuur van de keuken. Alle losse spullen en toestellen die er in terug te vinden zijn vallen dan ook niet onder de opstal-, maar wel onder de inboedelverzekering.

 

Deze verzekering is in tegenstelling tot wat velen vermoeden geen verplichte verzekering, althans de overheid heeft er geen verplichting voor opgelegd. Op het ogenblik dat je er echter voor kiest om een hypothecaire lening af te sluiten voor je woning (en dat doen toch echt de meeste mensen) zal je kunnen vaststellen dat er hiervoor wel degelijk wordt vereist dat er een opstalverzekering wordt afgesloten. Dit biedt niet alleen een vorm van zekerheid voor de verstrekker van de hypotheek, maar ook voor jou als afsluiter van de hypotheek. Mocht er ooit iets gebeuren met het pand ben je anders je eigendom kwijt terwijl je toch nog gewoon het krediet verder moet aflossen. Dat kan in de praktijk erg problematisch zijn.

            Een opstalverzekering en inboedelverzekering afsluiten?

Ondanks het feit dat de opstalverzekering en de inboedelverzekering in de praktijk niet zelden in één adem met elkaar worden genoemd is het zo dat beide verzekeringen toch sterk verschillend zijn. De opstalverzekering dekt zoals de naam al aangeeft alle schade in welke betrekking heeft tot de opstal. Dat geldt niet voor de inboedelverzekering. Deze verzekering zorgt dan ook uitsluitend voor het verzekeren van de inboedel. Dit zijn de losse zaken die deel uitmaken van je huisraad. Wil je er dus zeker van zijn dat je over de hele lijn zo optimaal mogelijk bent verzekerd tegen mogelijke schade? In dat geval is de keuze maken om beide verzekeringen af te sluiten in de praktijk altijd veruit het interessantst te noemen.

            Hoe wordt de premie voor de opstalverzekering berekend?

De premie die je moet betalen voor de opstalverzekering wordt in de praktijk bepaald aan de hand van de waarde waar het vastgoed over beschikt. Dit betekent concreet dat, hoe hoger de waarde van je woning of appartement is gelegen, des te hoger ook de premie voor je opstalverzekering zal uitvallen. Dat is vervelend, maar er valt weinig aan te doen. Hoe duurder jouw eigendom is, des te hoger namelijk de vergoeding zal uitvallen die door de verzekeraar moet worden betaald wanneer er zich op een bepaald ogenblik schade voordoet aan het opstal. Wil je de premie voor je opstalverzekering zo laag mogelijk kunnen houden? Dan zal je daar dus eigenlijk reeds rekening mee moeten houden bij het aankopen van je vastgoed.

            Let op met het onder- of oververzekeren van je vastgoed!

Afhankelijk van de waarde waar je vastgoed over beschikt kan de premie van je opstalverzekering dus gevoelig hoger of lager gaan uitvallen. Het is in de praktijk hoe dan ook altijd belangrijk om ervoor te zorgen dat je, je niet gaat oververzekeren met je opstalverzekering. Veel mensen dekken hun vastgoed in voor een veel te hoge waarde waardoor de premie van hun verzekering nodeloos de hoogte in wordt gestuwd. Je vastgoed oververzekeren heeft in de praktijk werkelijk geen enkel nut, integendeel. Let wel, ook het omgekeerde is niet interessant. Ga je, je vastgoed te weinig verzekeren en treedt er op een zeker ogenblik schade op? Dan zal je kunnen vaststellen dat deze schade slechts voor een klein stukje zal kunnen worden verzekerd. Het restant van de schade zal je dan zelf moeten vergoeden… en dat kan financieel ongelofelijk zwaar zijn. Laat dus altijd bij het afsluiten van een opstalverzekering een correcte schatting van de waarde van je vastgoed uitvoeren.

            Kan je besparen op de opstalverzekering?

Er bestaan zeker mogelijkheden om te besparen op je verzekering. Op welke manier je uiteindelijk ook een besparing gaat realiseren op de premie van deze verzekering, bedenk je altijd dat dit een ongelofelijk belangrijke verzekering is. Op het ogenblik dat er schade optreedt aan je opstal kunnen de kosten niet te overzien zijn. Wanneer je dan hebt gekozen voor het afsluiten van vooral een voordelige opstalverzekering met eigenlijk slechts een zeer beperkte hoeveelheid aan dekkingen kan dat als gevolg hebben dat je behoorlijk wat geld gaat verliezen. Voor veel mensen is dit zelfs een financiële klap die ze nooit meer te boven komen. Hiermee willen we het belang van deze verzekering even extra in de verf zetten. Besparen op deze verzekering kan in de praktijk in ieder geval op de volgende manieren:

 

  1. Laat je verzekering opnemen in een pakket met verzekeringen;
  2. Bekijk de mogelijkheden voor een eventueel hoger eigen risico;
  3. Voer een vergelijking uit tussen verschillende verzekeraars;

 

Wanneer je dan toch wil gaan besparen op je opstalverzekering is het altijd belangrijk om te zoeken naar mogelijkheden die niet raken aan de omvang van de dekkingen die worden aangeboden. Het uitvoeren van een vergelijking kan je bijvoorbeeld een besparing opleveren zonder dat je daarvoor genoodzaakt bent om in te leveren op vlak van dekkingen. Dit is dan ook wellicht de meest interessante tip die we je op het vlak van een opstalverzekering kunnen geven.