Ererondje
Image default
Zakelijk

Een cursus OR voor u

Een ondernemingsraad wordt vaak afgekort met OR. Deze afkorting maakt het gemakkelijk om naar het begrip te refereren. Het kan in zo een geval gaan om een van de volgende instanties:

  • Orgaan voor inspraak
  • Orgaan voor medezeggenschap

Deze onderdelen van een bedrijf zijn onderhevig aan een speciale wet voor ondernemingsraden, ofwel OR. Het gaat dan om de Wet of de ondernemingsraden, waar bijvoorbeeld in staat wat een OR moet doen. Een cursus OR helpt om bekend te raken met de rechten en plichten van een ondernemingsraad. De cursus OR geeft echter ook inzicht in de potentie van een OR.

Wat leert men er?

Een cursus OR is specifiek ontworpen om de basis elementen van een OR toe te lichten. Het is echter ook mogelijk om een geavanceerdere cursus OR te volgen. Dit houdt in dat niet enkel de basis besproken wordt, maar ook verdergaande interacties en interventies. Maar even terug naar de basis. Een OR is een orgaan binnen een bedrijf. Het gaat daarin voornamelijk om het discours tussen de werknemers en de werkgever. Zo worden vaak het ondernemingsbeleid en belangen van het personeel besproken.

Wet op de ondernemingsraden

In de bovengenoemde wet staan de rechten en plichten centraal. Zo moet het orgaan bijvoorbeeld een goede afspiegeling zijn van het personeel en moet er op een civiele manier met elkaar worden omgegaan. Het is dus bijvoorbeeld niet mogelijk om agressieve vormen van discussie en protest te ondernemen. Verdere rechten zijn het overlegrecht, adviesrecht, instemmingsrecht en het initiatiefrecht. Deze geven de werknemers de mogelijkheid om ook daadwerkelijk gehoord te worden. Zodoende zijn tegelijkertijd hun rechten beschermd. Het initiatiefrecht houdt bijvoorbeeld in dat de ondernemen zaken mag aansnijden die betrekking hebben over de onderneming. Zo wordt dus alles in het ideale geval samen bespreekbaar gemaakt.

Voor meer info : http://www.academy4-or.nl/